Špičková starostlivosť
o psíkov

bezpečné venčenie a stráženie
profesionálom vyškolené pestúnky
zodpovedný a osobný prístup
pokoj, bezpečie, garancia

Špičková starostlivosť
o psíkov


bezpečné venčenie a stráženie
profesionálom vyškolené pestúnky
zodpovedný a osobný prístup
pokoj, bezpečie, garancia

Radi sa o vášho miláčika postaráme v týchto mestách:

Pripravujeme: Košice , Poprad , Prešov
 

Garantujeme vám...

starostlivosť pestúnok, ktoré prešli tréningovým programom od špičkového kynológa

starostlivosť pestúnok s profesionálnym , zodpovedným a osobným prístupom


starostlivosť pestúnok, ktoré sú pripravené na zvládnutie akýchkoľvek situácií

že zabezpečujeme prísne výberové konania.


že pestúnky podpisujú zmluvy a zaväzujú sa dodržiavať „Kódex pestúnky“

že naša agentúra je poistená a spolupracujeme s právnym zástupcom