Bezpečie a spoľahlivosť

Zverili by ste svojho miláčika anonymovi z internetu?

Položte si základnú otázku: Zverili by ste svojho miláčika niekomu za 3 eurá z anonymného internetového inzerátu? Niekomu o kom nič neviete, nemá potrebné školenie a poistenie? Alebo by ste dali radšej o niečo viac za kvalitnú, zazmluvnenú a zaškolenú pestúnku napr. od nás z agencyfordogs, ktorá poskytne vášmu psíkovi špičkovú starostlivosť?

Riskovali by ste zdravie svojho psíka za doslova pár desiatok centov?

Určite nie.

Napriek tomu sú na Slovensku  profesionáli stále na druhom, treťom mieste.

Zabezpečíme vášmu psíkovi profesionálnu starostlivosť

Napriek všetkým rizikám ešte stále hľadajú majitelia psíkov opatrovanie svojho maznáčika najmä na inzertných portáloch.

Žijeme v dobe, kedy stráženie našich psíkov potrebujeme denno-denne, nie len keď ideme na dlhší čas z domu. Ak si chceme udržať svoje miestečko v práci, po ktorom sme dlho túžili alebo chceme byť podnikateľom, ktorý buduje svoj biznis, potrebujeme pomoc od niekoho, kto bude tráviť dlhé chvíle s našimi psíkmi.
Pracovné nasadenie a zmeny životných situácií v rodinách často menia všetky zaužívané zvyky. Ak si chceme udržať kariéru a dobrý a pravidelný príjem, začíname hľadať riešenia.

Ani blízka rodina, susedia, či kamaráti nie sú poruke vždy, keď ich potrebujeme. Vtedy často nastupujú doslova hodiny hľadania na internete. Napriek tomu však nemáte istotu, že osoba, ktorú nájdete, poskytne Vášmu psíkovi špičkovú starostlivosť a bezpečie.

• starostlivosť pestúnok, ktoré prešli tréningovým programom od špičkového kynológa a sú pripravené na zvládnutie akýchkoľvek situácií  

• starostlivosť pestúnok s profesionálnym , zodpovedným a osobným prístupom

• že zabezpečujeme prísne výberové konania  

• že pestúnky podpisujú zmluvy a zaväzujú sa dodržiavať „Kódex pestúnky“  

• že naša agentúra je poistená a spolupracujeme s právnym zástupcom


Ušetríme Vám hodiny hľadania a testovania na internete. Máme pre Vás spoľahlivú pestúnku, s ktorou Vám dohodneme osobné stretnutie a agentúra pre Vás zabezpečí všetky „papierovačky“.

Zmluvný vzťah a poistenie

Majitelia psíkov, a už aj niektorí právnici, majú zlé skúsenosti so zabezpečením opatrovania psíkov prostredníctvom osoby bez zmluvy a bez kvalitných skúseností. Z pohľadu nás, majiteľov psíkov, spočíva rizikovosť najmä zo vzťahu bez písomnej zmluvy, na základe ktorej by sa mohol majiteľ psíka domáhať náhrady škody, ak by náhodou nejaká vznikla počas opatrovania Vášho psíka v jeho domácom prostredí. Pravda je aj to, že platí aj „ústna dohoda“, ale ak by došlo k problémom, opatrovateľka kľudne môže odmietnuť niesť zodpovednosť za vzniknutú škodu.

Majiteľ psíka uzatvára zmluvu s agentúrou (zmluva v tomto prípade je vyplnený objednávkový formulár, ktorý je zaslaný do agentúry) a agentúra má uzatvorenú zmluvu s pestúnkou.

Kódex pestúnky z agency for dogs • 1. Milujem psíkov a urobím všetko preto, aby sa so mnou cítili príjemne a v bezpečí.
 • 2. Prechádzky, ani venčenie neberiem na ľahkú váhu a neustále som v strehu, aby sa nič zlé neprihodilo.
 • 3. Psíka z vodítka pustím, len keď si budem istá, že ma zverený psík poslúcha a samozrejme až po dohode s majiteľom psíka.
 • 4. Zaväzujem sa plniť pokyny majiteľa, ktoré budú dohodnuté medzi agentúrou a majiteľom.
 • 5. Budem sa snažiť rešpektovať zvyky a potreby každej domácnosti.
 • 6. Chodiť včas je pre mňa na prvom mieste.
 • 7. Sľubujem, že v prípade, ak nastanú nepríjemnosti, postavím sa k tomu zodpovedne a poviem pravdu aj majiteľovi, aj agentúre.
 • 8. Tieto služby poskytujem s láskou, nadšením a radosťou, a až na druhom mieste to vnímam ako zárobok.
 • 9. Počas doby stráženia nepožívam alkoholické nápoje, ani iné omamné látky a mám zakázané vodiť si do zverenej domácnosti návštevy.
 • 10. Medzi mnou a majiteľom psíka musí fungovať kvalitná komunikácia podľa požiadaviek klienta.
 • 11. Sľubujem lásku a vernosť zverenému psíkovi ako keby bol môj vlastný.
 • 12. Mobilný telefón mám vždy pri sebe, ak by majiteľ volal, vždy zdvihnem, ak by napísal SMS, vždy odpíšem.